Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Dana Sýkorová:
The Empty-Nest within the Kin Support System. Conceptual frameworks of solidarity among relatives with the accent on Anglo-Saxon sociological literature [51]

Sýkorová, Dana. 1996. „Rodina staršího středního věku v systému příbuzenské pomoci a podpory. Konceptuální rámce intergenerační rodinné solidarity s hlavním zřetelem na anglosaskou sociologickou produkci.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 51-66

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz