Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 1/1996

Miloš Havelka:
Introduction [3]

Havelka, Miloš. 1996. „Úvodem.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (1): 3-4

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz