Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1996

B. Koukola, J. Kapr:
Silesian University in Opava [246]

Koukola, B., J. Kapr. 1996. „Slezská univerzita v Opavě.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (2): 246-248

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz