Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1996

Václav Houžvička:
Changes in Borderland [243]

Houžvička, Václav. 1996. „Změny v pohraničí.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (2): 243-245

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz