Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1996

Vladimír Srb:
Ways of Romans (Gipsies) 1945-1990 [239]

Srb, Vladimír. 1996. „Eva Davidová: Cesty Romů – Romano drom 1945-1990.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (2): 239-242

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz