Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1996

Jan Dobeš:
Opposition, Power, Society 1969-1989 [228]

Dobeš, Jan. 1996. „Milan Otáhal: Opozice, moc, společnost 1969-1989.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (2): 228-232

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz