Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1996

Stanislav Hubík:
Twelve Errors of Sociology [223]

Hubík, Stanislav. 1996. „Jan Keller: Dvanáct omylů sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (2): 223-225

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz