Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1996

Antonín Rašek:
To Put a Critical Mirror [217]

Rašek, Antonín. 1996. „Nastavit kritické zrcadlo.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (2): 217-219

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz