Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1996

Ladislav Rabušic, Petr Mareš:
Is Czech Society Anomic? [175]

Rabušic, Ladislav, Petr Mareš. 1996. „Je česká společnost anomická?.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (2): 175-188

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz