Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1996

Miloš Havelka, Karel Müller:
Transformation Process and Modernisation Theory [143]

Havelka, Miloš, Karel Müller. 1996. „Procesy transformace a teorie modernizace.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (2): 143-158

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz