Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1996

Miloslav Petrusek:
Recent Czech Sociological Publications in 1995 [123]

Petrusek, Miloslav. 1996. „Recent Czech Sociological Publications in 1995.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (1): 123

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz