Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1996

Miloslav Petrusek:
A Mysterious Murder. The Case of Leopold Hilsner [119]

Petrusek, Miloslav. 1996. „A Mysterious Murder. The Case of Leopold Hilsner.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (1): 119-122

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz