Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1996

Jiří Musil:
In Memoriam Ernest Gellner [97]

Musil, Jiří. 1996. „In Memoriam Ernest Gellner.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (1): 97-100

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz