Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Czech Sociological Review 1/1996

Stein Ringen:
Can Inequality Be Reformed? [19]

Ringen, Stein. 1996. „Can Inequality Be Reformed?.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 4 (1): 19-28

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz