Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1996

Ladislav Rabušic:
Sociology Research Online [383]

Rabušic, Ladislav. 1996. „Internetový sociologický časopis.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (3): 383

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz