Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1996

Klára Vlachová:
ISSP – International Social Survey Programme [382]

Vlachová, Klára. 1996. „ISSP – International Social Survey Programme.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (3): 382-382

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz