Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1996

Hynek Jeřábek:
Paul Felix Lazarsfeld jubilates (13. 2. 1901-30. 8. 1976) [379]

Jeřábek, Hynek. 1996. „Paul Felix Lazarsfeld jubilující (13. 2. 1901-30. 8. 1976).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (3): 379-381

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz