Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1996

Vladimír Soják:
Our Global Neighbourhood. The report of the commission on global governance [376]

Soják, Vladimír. 1996. „Our Global Neighbourhood. The report of the commission on global governance.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (3): 376-378

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz