Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1996

Pavla Horská:
To be born, to live and to die in USSR 1917-1991 [374]

Horská, Pavla. 1996. „Alain Blum: Naître, vivre et mourir en URSS 1917-1991.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (3): 374-375

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz