Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1996

Bedřich Loewenstein:
Bureaucracy and Charisma. Toward Max Weber’s Political Sociology [372]

Loewenstein, Bedřich. 1996. „Stefan Breuer: Bürokratie und Charisma. Zur politischen Soziologie Max Weber.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (3): 372-373

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz