Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1996

Miloslav Petrusek:
A Mysterious Murder. The Case of Leopold Hilsner [370]

Petrusek, Miloslav. 1996. „Jiří Kovtun: Tajuplná vražda. Případ Leopolda Hilsnera.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (3): 370-371

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz