Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1996

Karel Berka:
Democracy and Its Critics [368]

Berka, Karel. 1996. „Robert A. Dahl: Demokracie a její kritici .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (3): 368-369

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz