Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1996

Oleg Suša:
Inventing of Political [365]

Suša, Oleg. 1996. „Ulrich Beck: Erfindung des Politischen.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (3): 365-367

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz