Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1996

Arnošt Veselý:
Sociology of Knowledge, K. R. Popper and Scientific Method or Small Notes of the Sociological Extremism [361]

Veselý, Arnošt. 1996. „Sociologie poznání, K. R. Popper a vědecká metoda diskuse aneb malé poznámky o sociologickém extremismu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (3): 361-364

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz