Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1996

Zdenka Vajdová:
Political Culture – Theoretical Concept and Research [339]

Vajdová, Zdenka. 1996. „Politická kultura – teoretický koncept a výzkum.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (3): 339-352

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz