Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1996

Hana Librová:
The Cecentralisation of Settlements – Vision and Reality. Part One: Visions, Attitudes to the Countryside and Potential Migration in the Czech Republic [285]

Librová, Hana. 1996. „Decentralizace osídlení – vize a realita. Část první: vize, postoje k venkovu a potenciální migrace v ČR.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (3): 285-296

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz