Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 3/1996

Bedřich Moldan:
On the Harmony Between Environmental Protection and Economic Development [261]

Moldan, Bedřich. 1996. „K otázce souladu ochrany životního prostředí a hospodářského rozvoje.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (3): 261-278

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz