Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1996

A. Miltová, J. Ryba:
Five years of the sociological publishing house SLON [509]

Miltová, A., J. Ryba. 1996. „SocioLOgické Nakladatelství slaví pět let svého trvání.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (4): 509-510

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz