Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1996

E. Mleziva:
Personal Computer and the Human Potential [508]

Mleziva, E.. 1996. „Osobní počítač a lidský potenciál.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (4): 508-508

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz