Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1996

Z. Mansfeldová:
Einheit und Differenz [507]

Mansfeldová, Z.. 1996. „Einheit und Differenz.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (4): 507-507

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz