Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1996

J. Krejčí:
Commentary to the review of the book about the civilisations of Asia and the Near East [505]

Krejčí, J.. 1996. „Komentář k recenzi knihy o civilizacích Asie a Blízkého východu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (4): 505-506

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz