Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1996

J. Sedláček:
The Liberalism after the Communism [499]

Sedláček, J.. 1996. „Szacki: Liberalizm po komunizmie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (4): 499-502

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz