Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1996

Jaroslav Kapr:
In memoriam professor Miroslav Disman [494]

Kapr, Jaroslav. 1996. „Za jedním z nestorů české sociologie, prof. Mirkem Dismanem.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (4): 494-494

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz