Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1996

-:
Parliamentary Elections in the Czech Republic 1996 from Sociological Point of view [471]

-, . 1996. „Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 1996 z pohledu sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (4): 471-492

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz