Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1996

Petr Kopecký, Pavel Hubáček, Petr Plecitý:
Political Parties in the Czech Parliament (1992-1996): Organisation, Behaviour and Influence [439]

Kopecký, Petr, Pavel Hubáček, Petr Plecitý. 1996. „Politické strany v českém Parlamentu (1992-1996): organizace, chování a vliv.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (4): 439-456

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz