Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1996

Kevin Krause:
Political Party System in the Czech Republic, Democracy, and the 1996 Elections [423]

Krause, Kevin. 1996. „Systém politických stran v České republice, demokracie a volby roku 1996.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (4): 423-438

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz