Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 4/1996

Lubomír Brokl:
Introduction to Monothematic Issue of the Parliamentary Elections in the Czech Republic 1996 [387]

Brokl, Lubomír. 1996. „Úvodem k monotematickému číslu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 1996.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 32 (4): 387-388

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz