Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1997

K. Volná:
Revue française de sociologie [255]

Volná, K.. 1997. „Revue française de sociologie.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (2): 255

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz