Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1997

I. Wallerstein:
The West and the Rest [253]

Wallerstein, I.. 1997. „Západ a ti druzí.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (2): 253-254

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz