Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1997

P. Machonin:
On the Classics of Sociology in Saint Petersburg [249]

Machonin, P.. 1997. „O klasicích sociologie v Sankt-Peterburgu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (2): 249-250

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz