Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1997

M. Petrusek:
With Pavel Machonin [243]

Petrusek, M.. 1997. „S Pavlem Machoninem.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (2): 243-248

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz