Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1997

B. Loewenstein:
Ernest Gellner: Bedingungen der Freiheit. Die Zivilgesellschaft und ihre Gegner [241]

Loewenstein, B.. 1997. „Ernest Gellner: Bedingungen der Freiheit. Die Zivilgesellschaft und ihre Gegner.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (2): 241-242

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz