Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1997

J. Keller, M. Čihák:
Dva pohledy na knihu George Ritzer: Mcdonaldizace společnosti (Výzkum měnící se povahy soudobého společenského života) [237]

Keller, J., M. Čihák. 1997. „Dva pohledy na knihu George Ritzer: Mcdonaldizace společnosti (Výzkum měnící se povahy soudobého společenského života).“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (2): 237-240

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz