Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1997

M. Petrusek:
Keneth Thompson: Key Quotations in Sociology [227]

Petrusek, M.. 1997. „Keneth Thompson: Key Quotations in Sociology.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (2): 227-227

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz