Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1997

Stanislav Hubík:
Zygmunt Bauman – Reflections on Postmodern Times [217]

Hubík, Stanislav. 1997. „Zygmunt Bauman – úvahy o postmoderní době.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (2): 217-224

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz