Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1997

M. Petrusek:
Ten Questions for Professor Zygmunt Bauman [203]

Petrusek, M.. 1997. „Deset otázek profesoru Zygmuntu Baumanovi.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (2): 203-216

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz