Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1997

J. L. Porket:
The Visible versus the Invisible Hand [189]

Porket, J. L.. 1997. „Viditelná versus neviditelná ruka.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (2): 189-202

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz