Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1997

Oleg Suša:
Bureaucracy, Risk, and Environmental Crisis Discourse [157]

Suša, Oleg. 1997. „Byrokracie, riziko a diskuse o krizi životního prostředí .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (2): 157-168

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz