Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

← Sociologický časopis 2/1997

Georg Vobruba:
The Social Dynamic of Welfare Gaps [131]

Vobruba, Georg. 1997. „Sociální dynamika mezer blahobytu.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 33 (2): 131-144

PDF ke stažení Download article (PDF)…

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz