Sociologický časopis
Czech sociological review

VYDÁVÁ SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i.

Sociologický časopis 1/1997

Czech issue

Content

Miloš Havelka:
Introduction [3]

ARTICLES

Gábor Tóka:
Parties and Electoral Choices in East-Central Europe [5]

TOKA:
GÁBOR TÓKA: Strany a volby ve střední a východní Evropě, tabulka 4 [5]

Hana Librová:
The Decentralisation of Settlements – Vision and Reality. Part Two: Deconcentration in the Reality of the Czech Republic [27]

OVERVIEW ESSAY

Petr Pavlínek:
Selected Theoretical Interpretations of the Contemporary Transition of Capitalism [41]

METHODOLOGICAL COLUMN

Jane C. Kronick:
Alternative Methodologies for the Analysis of Qualitative Data [57]

FROM SOCIOLOGICAL SURVEYS

Blanka Řeháková:
Income and Justice: Tolerance of the Czech Society to Income Inequalities in 1992 and 1995 [69]

Věra Haberlová:
1992-1996 Data of Public Opinion Surveys [87]

Věra Haberlová:
Věra Haberlová: Období 1992-1996 v datech výzkumů veřejného mínění. Schéma 1 [87]

REVIEWS

L. Kotačka:
Ernest Gellner: Encounters with Nationalism [99]

M. Petrusek:
The Czech Philosophy in 20th century I: Tendencies, Personalities, Problems]; Česká filozofie ve 20. století II.: Biograficko-bibliografický slovník [The Czech Philosophy in 20th century II: Biographical-Bibliographical Glossary [107]

J. Keller:
To Think Sociologically. The Untraditional Introduction to Sociology [109]

P. Horská:
Bernard Michel: Nations et nationalismes en Europe centrale, XIXe-XXe sičcle [111]

J. Kapr:
Institutional Care, Ján Gabura, Jana Pružinská: Poradenský proces [113]

V. Doubek:
Peter Demetz (ed.): T. G. Masaryk: Polemiken und Essays zur russischen und europäischen Literatur- und Geistesgeschichte: Dostojevskij; Von Puškin zu Gorkij; Musset, Byron, Goethe, Lenau [115]

NEWS AND INFORMATION

M. Purkrábek:
Attempt at Knowledge of Public Policy [119]

P. Machonin:
ISA Regional Conferences [121]

ANNOTATIONS

M. Petrusek:
History of Sociology [123]

M. Špejra:
The Aesthetic Thinking [123]

K. Volná:
Revue française de sociologie [124]

P. Machonin:
Anotace prací týmu sociální transformace a modernizace Sociologického ústavu Akademie věd České republiky [126]

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Jilská 1, 110 00 Praha 1, e-mail: casopis@soc.cas.cz